Legal Notice

Hjemmesiden www.gelateria.dk drives af firmaet:
JEBØ ApS
Industrivej 27A
7080 Børkop
Tlf.: 72407280
CVR nr.: 32094686

Denne hjemmeside henvender sig primært til personer og firmaer i Danmark, Grønland og Færøerne. Jebø ApS forbeholder sig ret til at ændre oplysninger og informationer uden forudgående varsel.

Ingen garantierklæringer om oplysninger på denne hjemmeside
Jebø ApS giver ingen oplysninger eller garantierklæringer om rigtigheden af oplysningerne på denne hjemmeside. Vi mener, at de givne oplysninger er korrekte, men kan de være utilsigtet fejlagtige eller forældede. Anvendelse af og brug af denne hjemmeside er på eget ansvar. Proice påtager sig ikke ansvar for tab eller skadelidelse som følge af fejlagtige eller unøjagtige oplysninger på denne hjemmeside.
 

INGEN OPLYSNINGER ELLER GARANTIERKLÆRINGER
ALLE OPLYSNINGER PÅ DENNE HJEMMESIDE GIVES SOM DE ER OG FOREFINDES OG I DET OMFANG LOVEN TILLADER UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER ANTYDET, HVILKET OMFATTER UDEN AT BEGRÆNSE SIG TIL UNDERFORSTÅEDE INDESTÅELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL ELLER AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSER.

Ansvarsfraskrivelse mht. bestillinger og leveringer
Jebø ApS kan ikke gøres ansvarlig for information om produkter, som vi sælger, hvis disse informationer er fundet på andre hjemmesider end gelateria.dk.

Jebø ApS er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når de kommer frem.

Jebø ApS kan heller ikke gøres ansvarlig for forsinkelser eller andre mangler, som skyldes købers handling eller forhold som ligger uden for Chokogaver’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Jebø ApSgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer.
Jebø ApSgiver reklamationsret efter købelovens bestemmelser.

Ansvarsfraskrivelse for vira og andre skadelige elementer
Jebø ApS påtager sig intet ansvar for virusbetingede skader på udstyr eller andet materiel som resultat af din anvendelse af denne hjemmeside.

Ansvarsfraskrivelse for fejl eller manglende adgang
Jebø ApS garanterer ikke for hjemmesidens fulde funktionalitet, stabilitet eller fejlfrihed. Jebø ApS påtager sig intet ansvar for tab eller skade som et resultat af manglende evne til at få adgang til denne hjemmeside, funktionalitet eller andre oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse for brug af opskrifter
Jebø ApS garanterer ikke for brugen af opskrifter som måtte findes på hjemmesiden. Jebø ApS fraskriver sig alt ansvar fra alle følger, som kan forekomme efter brug af en af disse opskrifter.

Eksterne sider og links
Links på denne side er udelukkende givet for give dig en bedre oplevelse og optimere din søgen på viden. På ingen måde skal de forstås som billigelse af produkter eller oplysninger. Proice kan på ingen måde påtage sig ansvaret for oplysninger på de pågældende hjemmesider eller deres sikkerhed, og din anvendelse af disse links er på eget ansvar. Jebø ApS har ikke gennemset de hjemmesider, der er linket til denne hjemmeside og påtager sig ikke ansvaret for indholdet på disse eksterne hjemmesider eller andre hjemmesider, som måtte være linket til denne hjemmeside. Hvis du vælger at linke til andre eksterne hjemmesider, er det på eget ansvar.

Fortrolighedserklæring
Jebø ApS påskønner din interesse for vores hjemmeside, firma samt de produkter som vi viser og sælger på denne hjemmeside. Dit privatliv er vigtigt for os, og vi ønsker, at du føler dig tryg ved at besøge vores hjemmeside. Når vi behandler dine personlige data, er beskyttelse af privatlivets fred af yderste vigtighed for os, hvilket vi i særdeleshed fokuserer på i vores arbejdsgang. Persondata, der registreres via besøg på vores hjemmeside, håndteres af os i henhold til de bestemmelser der er gældende i Danmark. Hjemmesiden kan dog indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er dækket af denne fortrolighedserklæring.

Indsamling og håndtering af persondata
Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vores webserver automatisk din IP-adresse, den hjemmeside du besøger os fra, de hjemmesider du besøger samt dato for og varighed af dit besøg. Jebø ApS bruger cookies med henblik på at registrere vores besøgendes præferencer og anvender dem til optimering af din oplevelse af vores hjemmeside. Vi gemmer kun persondata, hvis du giver tilladelse hertil, fx i form af registrering, undersøgelse, konkurrence eller lignende.

Ver. 1.1

Børkop d. 01. januar 2018


Accept

For at give dig den bedste brugeroplevelse, bruge gelateria.dk cookies