I denne fortrolighedspolitik forklares det, hvad personoplysninger er, hvilke typer personoplysninger vi indsamler, til hvilke formål oplysningerne indsamles, hvordan de behandles, og hvilke rettigheder du har i denne forbindelse. Du kan trygt stole på, at dine personoplysninger behandles med omhu.

Behandling af personoplysninger

 1. Hvad er personoplysninger
  Personoplysninger er enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. dine kontaktoplysninger, dine ordreoplysninger eller dine produktoplysninger.
  Proice ApS indsamler flg. oplyninger om dig som køber produkter på www.gelateria.dk:
  For- og efternavn, adresse, evt angivet leveringsadresse, mobil nr. samt mail adresse.

 2. Generelle principper for behandling af personoplysninger hos Proice ApS

  Vi overholder følgende principper, når vi behandler dine personoplysninger:

  vi indsamler kun ovennævnte personoplysninger til specificerede, eksplicitte og legitime formål,
  vi indsamler ikke personoplysninger ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde sådanne formål,
  vi anvender ikke personoplysninger til andet end det formål, hvortil de er indsamlet, bortset fra som anført heri, eller med forudgående samtykke,
  vi overfører ikke personoplysninger til tredjepart bortset fra som anført heri, eller med forudgående samtykke,
  vi vil gøre vores bedste for at sikre, at oplysningerne er opdateret, ved at opfordre dig til at kontrollere dine personoplysninger med jævne mellemrum,
  vi vil foretage de behørige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ødelæggelse eller hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang samt mod alle andre former for ulovlig behandling,
  vi gemmer ikke personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de indsamles eller viderebehandles, eller som er påkrævet ved lov. Ver. 1.marts 2018


Accept

For at give dig den bedste brugeroplevelse, bruge gelateria.dk cookies